Vanliga hälsobesvär

sh_kidney_pain_painful

Det finns en hel del vanliga krämpor och andra besvär som vi alla drabbas av och som ständigt återkommer. Det är inte alltid de går att bota, men det finns ofta lindring att få under tiden smärtan klingar av eller febern läker ut av sig själv.

Ryggsmärtor

Många av oss får någon gång problem med smärtor i ryggen. För det mesta är det kortvariga besvär som går över av sig själv eller efter enklare egna behandlingar. Andra plågas ofta under längre perioder och de här smärtorna kan vara allt från ’irriterande’ till att bli så allvarliga att de försvårar ett normalt liv och till och med helt eller delvis förhindrar att vi kan arbeta.

Orsakerna är ofta flera. Det kan vara nerver som kommit i kläm, kotor som ligger fel, menstruation eller inre organ som skapar ryggsmärtor. Det vanligaste är dock att det är en överbelastning som skapar en irritation, spänningar och låsningar i ryggen. I många fall är rörelse det som skapar lindring, men ibland kan det snarast förvärra värken. Det är därför klokt att anlita en kunnig terapeut för att få hjälp med de här problemen.

Allergier

Det finns många ämnen i miljön som orsakar besvär för de som har olika former av allergier. En del som finns i till exempel maten går att skydda sig emot genom att undvika de maträtter där de är vanligt förekommande. Andra som sprids med luften är svåra eller omöjliga att inte bli utsatta för, men flera av de vanligaste allergiframkallande ämnena finns det nu vaccin emot: björk, gräs, getingar, bin, katter och kvalster.

Förkylning

Förkylning är en virussjukdom som ständigt ändrar form, så därför är det omöjligt att skydda sig emot den genom mediciner som till exempel antibiotika. Det bästa är istället att ta det lugnt och vila tills förkylningen försvinner av sig själv. Ibland kan det vara lindrande att använda näsdroppar och febernedsättande läkemedel.